Tin tức

Khởi động chương trình kích cầu du lịch “Du lịch Việt Nam an toàn, hấp dẫn”

Khởi động chương trình kích cầu du lịch “Du lịch Việt Nam an toàn, hấp dẫn” Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch tiếp tục phát động Chương trình kích cầu du lịch nội địa những tháng cuối năm 2020 với chủ đề “Du lịch Việt Nam an toàn, hấp dẫn”. Ngày 18/9/2020, […]

Xem tiếp

Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch đề xuất 4 nhóm giải pháp cấp bách hỗ trợ doanh nghiệp du lịch

Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch đề xuất 4 nhóm giải pháp cấp bách hỗ trợ doanh nghiệp du lịch Bộ VHTTDL vừa đề xuất Thủ tướng Chính phủ các giải pháp cấp bách hỗ trợ doanh nghiệp du lịch trước bối cảnh tác động của đại dịch Covid-19. Bộ Văn hóa, […]

Xem tiếp